Foto: Krista Keltanen
Hemma hos
Inspiration: Gamla tullhuset blev en modern lägenhet