Gör det själv
Så gör du en kopia av Klongs Äng-vas (av en engångsgrill!)