Med lite färg blir de gamla, slitna trädgårdsmöblerna som nya. Extra trendiga blir de om du målar dem i en varmt grön kulör!

Allt du behöver för att förvandla dina trädgårdsmöbler är…

Gamla och slitna trädgårdsmöbler.

Foto: Olof Abrahamsson

 • Trädgårdsmöbel
 • Möbeltvätt
 • Disksvamp med skuryta
 • Slipkloss
 • Sandpapper
 • Pensel
 • Grundfärg
 • Snickerifärg för utomhusbruk i kulören Grönnås 7052 från Jotun

Gör så här:

 1. Börja med att tvätta
  Rengöring före målning är viktigt, så slarva inte med grundarbetet. Ytan som ska målas måste vara fri från fett och smuts. Använd målartvätt och följ instruktionerna på förpackningen. Finns det alger och mögelangrepp på ytan, välj en alg och möbeltvätt som tar kål på sporerna.
  En hand som tvättar möblerna.

  Foto: Olof Abrahamsson

 2. Slipa möbeln före målning
  Använd slipkloss och finkornigt sandpapper för att matta ner ytan så att färgen fäster bättre. Detta är särskilt viktigt om du har lackade eller fabriksmålade ytor. Tänk på att slipa i samma riktning hela tiden. Torka bort slipdammet med torr trasa före målning.
  En hand som slipar möblerna.

  Foto: Olof Abrahamsson

 3. Nu är det dags att måla
  Börja att stryka en gång med grundfärg. Se till att få grundfärgen bruten i rätt kulör så blir det enklare att täckmåla. Fortsätt sedan att måla med snickerifärg för utomhusbruk i den kulör du vill ha. Två strykningar med snickerifärg behövdes för att täcka den tidigare vita ytan.
  En hand som målar möblerna.

  Foto: Olof Abrahamsson

  Så här fint blir slutresultatet!

  Trädgårdsmöbler målade i en grön nyans.

  Foto: Olof Abrahamsson